DS Vida Bukα Ceritα Arwαh Gmie Mintα Bαntuαn Daripadanya Tapi Anak Sulμng Arwαh Tαmpil Jelαskan Hal Sebenαr

Anak kepada Ar.wah Gmie tampil menjelaskan bahawa mereka tidak pernah meminta ban.tu.an kewangan daripada usahawan kosmetik terkenal DS Vida.

Anak su.lung kepada ar.wah Gmie, Siti Hadirah menyatakan bahawa apa yang dijelaskan oleh DS Vida tentang wa.kil ar.wah memo.hon ban.tu.an adalah satu sa.lah faham apabila terdapat pihak yang t.ak ber.tang.gung.ja.wab telah men.gam.bil kesem.pa.tan terhadap ke.si.ha.tan bapanya.

“Sebenarnya itu semua sa.lah faham, abah t.ak ada minta ban.tu.an. Tetapi ada kenalan abah nak to.long dan dia bekerja dengan individu ber.pang.kat tinggi.

“Wa.kil daripada individu itu bertanya tentang keadaan abah kepadanya dan dia buat surat untuk meminta ban.tu.an dengan menggunakan nama abah. Tetapi surat itu bu.kan abah tetapi kenalan abah yang buat,” jelas anaknya.

“Abah ta.kut kalau orang lain fikir seperti dia mahu mengambil ke.sem.pa.tan dengan menggunakan po.pu.la.ri.tinya untuk mendapatkan sum.ban.gan dari peminat,” lu.ahnya.

Dalam pada itu, Gmie atau nama sebenarnya Hajmi Ibrahim meng.hem.bus.kan na.fas te.rak.hir pada jam 2.30 pagi Jumaat.

Ar.wah telah mende.ri.ta sa.kit bu.ah ping.gang ber.lu.bang dan ar.wah telah menggunakan wang sim.pa.nan sendiri untuk men.ya.ra keluarga sepanjang tempoh P.K.P.

Pada masa yang sama, anak su.lung.nya itu juga telah bekerja sebagai gu.ru di SK Jalan Kebun, Klang yang mana turut membantu dari segi kewangan untuk menya.ra keluarga dan ar.wah Gmie.

“Ar.wah pernah bekerja sebagai kerani di Wesport, Klang dan waktu abah sa.kit dulu dia minta cu.ti, la.ma-la.ma terus ber.hen.ti kerja sebab keadaannya semakin te.ruk,”ujar anaknya.

“Abah t.ak pernah meminta ban.tu.an, tetapi ja.sa baik daripada orang kampung.. ya Al.lah semua orang yang kenal abah. Mereka to.long abah dari segi makanan, wang dan barang,” ujarnya.

Tambah anaknya lagi, ar.wah seolah-olah mahu anak-anaknya berada di rumah dan menghem.bus.kan na.fas te.rak.hir bersama keluarganya.

“Kalau boleh abah t.ak nak me.ning.gal di hos.pi.tal, dia nak mening.gal di rumah di samping keluarga dan dike.bu.mi.kan bersebelahan dengan ku.bur ar.wah ibunya.

“Kali terakhir saya bercakap dengan abah pada malam Khamis, nur.se minta to.long video call dan dia cakap abah dah t.ak pe.nat,” katanya.

Semoga pe.mer.gia.n.nya tergolong dalam hus.nul kha.ti.mah hendaknya.

Sumber:

[1] Rujukan: Mstar

[2] Gambar Utama: Gempak dan Mstar

[3] Gambar-Gambar Lain: Mstar dan Kosmo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *