[Video] Murid Ini Hargαi Guru Dengan Carα Berbεza, Hadiαh Yang Diterimα Guru Ini B!kin Rαmαi Tersεntuh

Sepertimana yang kita sedia maklum, jasa seorang gu.ru dalam mendidik kita tidak akan ter.ba.las se.la.ma.nya.

Kebiasaannya murid sudah pasti me.lua.ng.kan waktu yang lebih panjang di sekolah bersama cikgu-cikgu mereka.

Guru juga adalah pem.bim.bing dan pen.ja.ga kepada murid semasa mereka berada di sekolah.

Apa yang dilihat secara jelas sewaktu PKP, gurulah yang mendidik dan memberi kata-kata pe.rang.sang kepada murid mereka.

Disebabkan hubungan yang ra.pat, maka tidak hai.ranlah ramai pelajar-pelajar sungguh sayang dan kasih kepada guru mereka.

Dalam pada itu, seorang guru di pe.da.la.man Perak yang juga pengguna TikTok dikenali sebagai Hafiz berkongsi pemberian yang diterima daripada anak muridnya semasa maj.lis per.pi.sa.han.

Dijelaskan bahawa dia telah mendapat permo.ho.nan per.tu.ka.ran dan ba.kal ber.tu.kar ke sekolah baru.

Jelas menunjukkan video berdurasi 12 saat itu menunjukkan Cikgu Hafiz bersama rakan menerima pelbagai pem.be.ri.an daripada murid-murid tersayang.

Apa yang diterima sungguh menge.jut.kan dan m.ena.rik contohnya seperti sayur-sayuran seperti pa.ku pa.kis, ke.le.dek dan ci.li.

“Majlis per.pi.sa.han guru se.ko.lah pe.da.la.man. Ha.di.ah dari murid buat guru ter.sa.yang.

“Bukan soal harga, ke.ikh.la.san itu yang penting,” ti.tip.nya menerusi akaun @cguhafez93.

Menjengah ke ruang komen rata-rata mereka begitu ter.ha.ru melihat peng.har.ga.an yang diterima guru berkenaan.

Bercakap mengenai ja.sa guru dalam men.di.dik anak bang.sa sudah pasti tidak ada nilai. Begitu juga jasa guru yang telah di.cu.rah.kan untuk memastikan mereka menjadi in.san yang berguna di masa hadapan.

Sumber:

[1] Rujukan dan Gambar Utama: SinarPlus

[2] Gambar-Gambar Lain: Tiktok @cguhafez93 dan SinarPlus

[3] Video: Tiktok @cguhafez93

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *