Minta Disεlamatkan Daripada Bαnjir Besαr, Sekali Tindαkan Mαngsa Bαnjir Ini Tαrik Perhαtian Rαmai

Muhammad Razlan Ahmad, 36, meny@takan yang beliau m@sih terp3rangkap di d@lam rumah teres dua tingkat m1lik beliau dan masih b3lum dis3lamatkan ak1bat rumah mereka di t3nggelami air. Beliau juga terp@ksa mengib@rkan baju di atas bumbung rumah untuk men@r1k perhat1an pasukan p3nyelamat supaya d@tang m3mbantu mereka sekeluarga.

Muhammad Razlan yang juga seorang pensyarah, t1nggal bersama isteri dan tiga anak yang m@sih berusia antara setahun empat bulan hingga tujuh tahun yang terp3rangkap di tingkat dua rumah mereka di Taman Sri Muda Syeksyen 25.

Beliau juga berkata b@njir kali ini p@ling t3ruk berb@nding sebelum ini yang c3pat sµrut dan air na1k t1dak t3rlalu tingg1. Dua buah kereta beliau juga t1dak dapat dis3lamatkan selepas t3nggelam b@njir.

Tambah beliau, sejak semalam lagi bek@lan elektrik sudah d1p0tong dan juga air didal@m tandas tingkat dua mereka sudah mula bert@kung dan ini menjadi keb1mbangan beliau sekeluarga kerana masih b3lum dis3lamatkan oleh anggota kes3lamatan.

Beliau juga berhar@p agar dapat s3gera dis3lamatkan dan dip1ndahkan ke tempat yang lebih s3lamat mem@ndangkan beliau mempunyai anak-anak yang mas1h k3cil.

Sumber:

[1] Rujukan, hmetro

[2] Gambar 2,3, foto penduduk seksyen 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *