Dεtik Pasαng Bαtu Nisαn Siti Sarah Undαng Sebαk, Raisuddin Luαh Rαsa Rindμ Pada Arwαh “Sepαtutnya Ini Untuk Saya Bukαn Dia..”

Bapa kepada a.r.w.a.h Siti Sarah telah me.za.hir.kan rasa s.e.d.i.h dan p.i.l.u sewaktu ditemubual. Raisuddin, 65 tahun, telah menza.hir.kan pera.saan r.i.n.d.u ketika dia ke p.u.s.a.r.a a.r.w.a.h untuk me.ma.sang ba.tu ni.san.

“Hari ini hari yang ke seratus, tadi saya ke k.u.b.u.r untuk pa.sang ba.tu ni.san untuk dia”

“Saya melihat nama Siti Sarah binti Raisuddin telah kem.bali ke rah.ma.tul.lah, saya rasa terk.e.d.u apabila dia sudah t.i.a.d.a”

Tambah Raisuddin lagi ” Saya kena r.e.d.a, itulah kenya.taannya bahawa dia sudah t.i.a.d.a”

Raisuddin juga menjawab per.soa.lan bagaimana dia meng.hi.la.ng.kan rasa r.i.n.d.u terhadap anaknya. Dia berkata saya hanya memanggil nama Siti Sarah sahaja.

Dia juga berkata sejak dari kecil beliau dan a.r.w.a.h sangat ra.pat, mereka sentiasa bersama walau apa jua ma.sa.lah yang di.ha.da.pi.

“Saya bert.u.a.h kerana Uwais mi.rip seperti Siti Sarah cuma perbe.za.annya Uwais lelaki, maka teru.bat.lah kerin.duan saya terhadap a.r.w.a.h,” apabila ditanyakan hu.bungannya bersama cucunya.

Raisuddin ditemubual pada majlis t.a.h.n.i.k dan cu.kur jam.bul cucunya iaitu Ayash Affan. Turut diadakan majlis t.a.h.l.i.l pemer.gian a.r.w.a.h Siti Sarah seratus hari aki.bat daripada Co.v.i.d-19 pada 9 Ogos yang lalu.

Sumber:

[1] Rujukan, mstar

[2] Gambar Utama, mstar

[3] Video, Kosmo (Tiktok)

[4] Gambar 1, Shuib (Instagram)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *