Hadir Ke Mαhkαmαh Untuk Tμntμt Cεrαi, Akh!rnya Pμnca Percεraiαn Siti Saleha Terjawab

Kita digem.par.kan dengan berita pence.rai.an pelakon terkenal, Siti Saleha yang menga.kui tia.da perse.fa.ha.man menjadi pun.ca pelakon itu membuat tun.tu.tan ce.rai terhadap suaminya, Ahmad Lutfi Azhar.

Hal ini dikongsikan oleh pe.gu.am Azmi Mohd Rais yang me.wa.ki.li pelakon berkenaan ketika berse.mu.ka di Mah.ka.mah Ren.dah Sya.ri.ah Klang.

Dalam pada itu, Siti Saleha dan pe.gu.am.nya tiba bagi pro.si.ding mendengar la.po.ran Ja.wa.tan Kua.sa Pen.da.mai (J.K.P) berhubung k.e.s tun.tu.tan per.cer.aia.n.nya tetapi ia ditang.guh.kan pada 17 Januari depan.

Pe.ne.ta.pan tarikh berkenaan bagi membaca la.po.ran J.K.P dan menentukan sama ada pe.rin.tah per.cer.ai.an dengan ta.lak atau shi.q.a.q perlu dikeluarkan atau tidak telah dibuat oleh Ha.kim Sya.rie, Mohd Hairuddin Abdul Rahim

Kelihatan pelakon, Siti Saleha yang menge.nakan pakaian baju ku.rung hi.tam tiba bersama ibu bapanya terus memasuki mah.ka.mah dalam jam 9.30 pagi.

Bercerita berkenaan kro.no.lo.gi hal berkenaan, Azmi menjelaskan bahawa J.K.P akan diimple.men.ta.si sekali lagi sebelum tarikh berkenaan berikutan de.fen.den dan wakilnya ga.gal hadir pada se.si sebelumnya.

“Pro.si.ding tadi adalah untuk menilai pro.ses JKP tapi di.tang.guh.kan pada 17 Januari kerana de.fen.dan dan wa.kil J.K.P ti.dak hadir.

“De.fen.dan dan wa.kilnya tidak hadir pada sesi sebelum ini kerana berada di luar negara.

“Jadi J.K.P akan diadakan sekali lagi sebelum 17 Januari dan ha.kim akan membacakan la.po.ran itu sama ada menilai pe.rin.tah shi.q.a.q perlu dikeluarkan dan seterusnya pe.lan.ti.kan ha.kam,” jelasnya.

Tang.gal 13 Oktober lalu, Siti Saleha telah melakukan satu tin.da.kan yang menge.jutkan ra.mai pihak apabila tiba ke mah.ka.mah bagi k.e.s se.bu.tan per.ce.rai.annya dengan Ahmad Lutfi.

Sekadar info, Siti Saleha dan Ahmad Lutfi menikah pada pada 28 Julai 2017 dan tidak dikurniakan sebarang ca.ha.ya mata sepanjang 4 tahun berkahwin.

Semoga perkongsian ini dijadikan iktibar dan pengajaran untuk semua.

Sumber:

[1] Rujukan dan Gambar Utama: Mstar Online

[2] Gambar-Gambar Lain: Instagram Rasmi Siti Saleha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *